Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia (licencjackie)

Polonistyka-komparatystyka to studia w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna.

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia polonistycznego, przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury, a także praktyki i przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne oraz przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich, a także na inne uczelnie w Polsce.

Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty komparatystyczne: zajęcia z literatury porównawczej, blok zajęć dotyczących literatury powszechnej oraz historia i metodologia komparatystyki. Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do nauczania języka polskiego mogą w ramach zajęć dodatkowych realizować kurs pedagogiczny prowadzony przez Katedrę Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Szczegółowych informacji udziela sekretariat.

Do współpracy zapraszają też organizacje studenckie, w tym Samorząd Studentów i Koło Naukowe Komparatystów.

Funkcję kierownika studiów pełni dr hab. Magdalena Siwiec.

Program studiów

Harmonogram zajęć

Kursy komparatystyczne

Prace dyplomowe