Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Samorząd

Studenci zainteresowani aktywnością społeczną mogą włączyć się w prace Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Komisja kultury WRSS WP organizuje imprezy integracyjne oraz zdobywa dla studentów darmowe bądź promocyjne wejściówki do krakowskich kin i teatrów. Zadaniem komisji dydaktycznej jest pomoc studentom w sprawach regulaminowych i reprezentowanie ich przed władzami Wydziału. Komisje ekonomiczna i stypendialna (oraz komisja odwoławcza) współdecydują o podziale środków w ramach stypendiów socjalnych i uczestniczą w opiniowaniu wniosków o nagrodę rektora oraz przyznawaniu miejsc w domach studenckich. Mile widziani w samorządzie są też wszyscy, którzy chcieliby brać udział w wydawaniu  – jako redaktorzy lub autorzy tekstów – wydziałowego czasopisma „Gołębnik".

Członkowie WRSS WP pełnią dyżury w sali 57 (Gołębia 14). Ze wszystkimi samorządowcami można również kontaktować się mailowo i telefonicznie albo poprzez profil Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ na facebooku.