Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia komparatystyczne

Literatury powszechne:

 

XVI-XVII wieku: dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand

XVIII-XIX wieku: prof. dr hab. Maria Korytowska

XX wieku: dr hab. Iwona Puchalska

 

Literatury porównawcze I stopnia

 

1. dr hab. Iwona Puchalska: Wątki spirytystyczne w literaturze europejskiej XVI-XX wieku

2. dr hab. Joanna Wojnicka: Film i inne sztuki (literatura, teatr, malarstwo)

3. dr hab. Paweł Bukowiec: Doświadczenie totalitaryzmu w literaturach środkowoeuropejskich po roku 1945

4. dr Małgorzata Sokalska: Portret - między malarstwem i literaturą

5. dr Mateusz Skucha: Światowa proza kobiet. Wiek XIX

6. dr Stanisław Dziedzic: Zarządzanie kulturą w mieście historycznym 

 

Seminaria licencjackie

 

1. dr hab. Paweł Bukowiec: Współczesny teatr polski wobec literatury

2. dr Małgorzata Sokalska: Adaptacje, transfery i przekłady

3. dr Jakub Koryl: Kanony antyczne w literaturze europejskiej

 

Literatury porównawcze II stopnia:

 

semestr I:

 

1. prof. dr hab. Maria Korytowska (I sem.): Paideia w literaturze, literatura w paidei

2. prof. dr hab. Elwira Buszewicz (I sem.): Dialogi z cieniami. Przywoływanie umarłych poetów i bohaterów ich utworów w literaturze europejskiej (od Dantego do Brodskiego)

3. prof. dr hab. Roman Dąbrowski (I sem.): O znaczeniu i urokach rokoka w sztuce, obyczaju i literaturze. Wybrane problemy z oświeceniowej kultury francuskiej i polskiej 

4. dr hab. Jarosław Fazan (I sem.): Polska i światowa literatura najnowsza - lektury porównawcze i kontrastowe

5. dr hab. Dorota Jarząbek (I sem.): Od rękopisu do przedstawienia. Teatr XIX wieku w świetle krytyki genetycznej

6. dr Małgorzata Sokalska (I sem.): Opera w kulturze

7. dr Wojciech Ryczek (I sem.): Ironia – retoryka, filozofia, literatura

 

semestr II:

 

8. prof. dr hab. Grażyna Stachówna (II sem.): Filmowe adaptacje dzieł literackich, czyli ekwiwalenty, konkretyzacje i twórcze zdrady

9. prof. dr hab. Maciej Urbanowski (II sem.): Gest śmiechu w literaturze nowoczesnej

10. dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand (II sem.): Obecność nieobecnych w pokolonialnych wariantach synkretyzmów kulturowych (współczesna literatura światowa)

11. dr hab. Iwona Puchalska (II sem.): Muzyka w liryce europejskiej XIX i XX wieku

12. dr Jakub Czernik (II sem.): Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja - światowość

13. dr Lidia Grzybowska (II sem.): Satyra i parodia w literaturze

14. dr Joanna Winiewicz-Wolska (II sem.): Rzeczywistość i symbol w malarstwie dawnych mistrzów. Meandry interpretacji obrazów

 

Seminaria magisterskie

 

      dr hab. dr hab. Iwona Puchalska, Wpływ w literaturze

 

Inne kursy

 

1. Podstawy warsztatu literaturoznawczego (I rok studiów I stopnia): dr Anita Całek, dr Beata Kalęba

2. Retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna (I rok studiów I stopnia): dr Wojciech Ryczek

3. Historia i metodologia komparatystyki (II rok studiów I stopnia): dr hab. Olga Płaszczewska

4. Literatura oświecenia i romantyzmu (II rok studiów I stopnia): dr hab. Magdalena Siwiec (wykład), prof. dr hab. Roman Dąbrowski (ćwiczenia, I semestr), prof. dr hab. Andrzej Waśko (ćwiczenia, I semestr), dr Jakub Czernik (ćwiczenia, II semestr)

5. Komparatystyczne warsztaty metodologiczne (I rok studiów II stopnia): dr hab. Magdalena Siwiec

6. Literatura obca – włoska (studia II stopnia): dr hab. Olga Płaszczewska

 

Wcześniejsze lata

Kursy komparatystyczne w roku 2017/2018

Kursy komparatystyczne w roku 2016/2017

Kursy komparatystyczne w roku 2015/2016

Kursy komparatystyczne w roku 2014/2015