Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Komparatystów

Koło Naukowe Komparatystów istnieje od kilkunastu lat i jest doskonałym miejscem na rozwijanie własnych pasji, swobodną wymianę poglądów i dzielenie się wiedzą. Jego działalność zorganizowana jest w sekcjach tematycznych (w różnych okresach istnienia Koła działały m.in. sekcje: staropolska, romantyczna, szekspirowska, filmowa, arturiańska, amerykańska, komparatystyki interdyscyplinarnej), których pracom przewodniczą koordynatorzy, wybierani corocznie spośród członków Koła.

Decyzje dotyczące całego Koła podejmuje walne zgromadzenie oraz wybierany na jego forum na roczną kadencję prezes. Tematyka spotkań sekcyjnych, mających najczęściej formę dyskusji – otwartych także dla studentów innych specjalności – zależna jest od zainteresowań uczestników i wspólnie przez nich ustalanego planu badawczego.

Opiekunem KNK jest pani dr Małgorzata Sokalska z Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki. Koło organizuje konferencje studenckie i studencko-doktoranckie, jest też zrzeszone w Radzie Kół Naukowych UJ.

Więcej informacji na stronie internetowej Koła.