Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus i Most

Wydział Polonistyki UJ uczestniczy w różnych programach wymiany przygotowanych z myślą o studentach i doktorantach.

W ramach programu Erasmus+ studenci Wydziału Polonistyki mogą jeden lub dwa semestry studiów odbyć w jednej z kilkudziesięciu uczelni w całej Europie. Wydziałowymi koordynatorami programu Erasmus są: dr hab. Jakub Niedźwiedź z Katedry Literatury Staropolskiej oraz dr Małgorzata Sokalska z Katedry Komparatystyki Literackiej.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus.

Program MOST ma zasięg ogólnopolski – umożliwia odbycie części studiów na innym uniwersytecie w kraju.

Szczegółowe informacje o programie MOST.

Studenci przyjeżdżający na Wydział Polonistyki w ramach Programu MOST oraz Erasmus mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach specjalności komparatystycznej.

Zajęcia komparatystyczne to przede wszystkim wykłady z literatury powszechnej i literatury porównawcze.

Wykłady z literatury powszechnej obejmują trzy 60-godzinne cykle i zakończone są egzaminem; poświęcone są literaturze XVI-XVII wieku, literaturze XVIII-XIX wieku i literaturze XX wieku. Zapisy na wykłady z literatury powszechnej dla studentów uczestniczących w programach Erasmus oraz MOST odbywają się przez USOS lub za zgodą osoby prowadzącej zajęcia (wyrażoną w formie pisemnej na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim).

Literatury porównawcze to ogólna nazwa obejmująca różne, trwające semestr lub dwa semestry komparatystyczne zajęcia proponowane przez pracowników Katedry Komparatystyki Literackiej oraz innych wykładowców UJ współpracujących z KKL. Co roku lista tych zajęć jest inna, dlatego warto zapoznać się z ofertą kursów przygotowaną na dany rok akademicki. Zapisy na kursy studentów uczestniczących w programach Erasmus oraz MOST odbywają się przez USOS lub za zgodą osoby prowadzącej zajęcia (wyrażoną w formie pisemnej na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim).

Zapisy na zajęcia komparatystyczne dla studentów uczestniczących w programach Erasmus oraz MOST  dokonywane są elektronicznie w systemie USOS. Aby otworzyć konto elektroniczne USOS, należy zgłosić się do sekretariatu studenckiego.