Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz

Dr hab. prof. UJ. W 1998 r. wydała  książkę  Cracovia  in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby Odrodzenia,  która  wcześniej  została  obroniona  jako rozprawa doktorska, napisana  pod  kierunkiem  prof.  Tadeusza  Ulewicza.  Jej  zainteresowania badawcze  skupiają  się  wokół  zagadnień  związanych z poezją nowołacińską renesansu   i  baroku, retoryką, patrystyką, tradycją  monastyczną oraz teorią i praktyką przekładu.   Opublikowała m.in.  antologię tekstów na temat Krakowa w literaturze staropolskiej  (Metropolia Sarmatów), rozprawę habilitacyjną poświęconą odom Sarbiewskiego (Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – .Gatunek – Styl, 2006) oraz zbiór poezji Grzegorza z Sambora we własnym przekładzie i opracowaniu (Carmina selecta/ Poezje wybrane, 2011), jak również książkę Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, 2015). Wraz z Romanem Mazurkiewiczem przygotowała edycję (2009) Rytmów o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej Grzegorza Czaradzkiego (częściowy przekład De partu Virginis Sannazara), a z Wojciechem Ryczkiem Księgi elegii podróżnych (Hodoeporicorum liber) Jana Rybińskiego (z tłumaczeniem i komentarzem).

Bibliografia >>