Maria Tadel

promotor: dr hab. Iwona Puchalska

Ukończyła studia na kierunku polonistyka-komparatystyka w roku 2013/2014. Od dłuższego czasu zajmuje się twórczością Stanisława Barańczaka. W swojej pracy doktorskiej próbuje dokonać porównania jego dzieł z poezją W.H. Audena. Interesuje się wyobraźnią poetycką oraz związkami twórczości autorskiej i tłumaczonej poetów-tłumaczy. W roku akademickim 2013/2014 prowadziła Sekcję Literatury Współczesnej Koła Naukowego Komparatystów. Czytać lubi, najchętniej współczesnych autorów polskich i anglojęzycznych.