Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Norwidzie komparatystycznie.

Termin: 18.04.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 16 sala 42
Celem konferencji „O Norwidzie komparatystycznie" jest ukazanie twórczości, zarówno literackiej, jak i plastycznej Cypriana Kamila Norwida – pisarza przełomu nowoczesności,uznawanego za „zjawisko osobne" w naszej kulturze – w ujęciu komparatystycznym. Taka perspektywa ma z jednej strony wyeksponować niepowtarzalność, swoistość jego dzieła, z drugiej zaś – ukazać jego przynależność do ówczesnych światowych tendencji ideowych i estetycznych. Referenci analizując wypowiedzi pisarza, wskażą możliwe nawiązania Norwida do tych tendencji, a także sposób, w jaki podejmuje on twórczy dialog z tradycją, wypracowując własny model kultury. Ukazanie związków twórczości poety ze sztukami plastycznymi, muzyką, operą czy zjawiskami socjologicznymi ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców na jej zapoznane aspekty i ukazanie ich w formie – być może – bardziej atrakcyjnej.
 
Data opublikowania: 11.04.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski