Katarzyna Kuchowicz

promotor: dr hab. Iwona Puchalska

Ukończyła polonistykę (kierunek komparatystyka), od kilku lat zajmuje się literaturą Górnego Śląska, a w szczególności wizerunkiem i historią Gliwic w latach 1918-1945. W swoich badaniach zajmuje się głównie pograniczem polsko-niemieckim, problemem pamięci, tożsamości oraz studiami miejskimi. Interesuje się także prozą realizmu magicznego oraz twórczością Orhana Pamuka. W roku akademickim 2013/2014 pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Komparatystów UJ, w latach 2012-2014 pracowała w redakcji czasopisma "Bez Porównania". W wolnych chwilach jeździ na rowerze i pływa.

Temat pracy doktorskiej: Utracone/odzyskane. Literackie obraz Gliwic w prozie nurtu Flucht und Vertreibung.

Publikacje:

K. Kuchowicz, A. M. Wolak, Wspomnienie miasta. Rola pamięci w wybranych utworach Orhana Pamuka, „Bez Porównania” nr 1-2 (12-13)/2013, s. 95-114;

K. Kuchowicz, „Dlaczego jestem tym, kim jestem? Niesamowita transformacja osobowości w prozie Elisea Alberta i Orhana Pamuka,„Bez Porównania” nr 1(11)/2012, s. 31-52.

K. Kuchowicz, Na granicach gatunku. O Miazdze Jerzego Andrzejewskiego, w: Jerzy Andrzejewski czytany na nowo, red. A. Kasperek, J. Wróbel, Kraków 2015, s. 81-93.

K. Kuchowicz, „Jakby czas zatrzymał się w miejscu” – Podróż w krainę dzieciństwa a „realizm poetycki” Hosta Bienka w kontekście badań nad pamięcią, w: Literatura na granicach,. red. K. Kuchowicz, Kraków 2015, s. 47-58.

K. Kuchowicz, Pielgrzymka do ojczyzny. Horsta Bienka powrót do Gliwic, „Zeszyty Naukowe TD UJ (Seria Humanistyczna), nr 10 (1/2015), s. 25-39.

K. Kuchowicz, Gleiwitz/Gliwice. Wpływ wojny na ludność miejską, „Maska” 26/2015, Kraków 2015, s. 155-164.

K. Kuchowicz, Światy alternatywne czy alternatywnie o świecie? (Rulfo, Bator, Murakami), w: Światy alternatywne, Kraków 2015, s. 61-71.

K. Kuchowicz, K. Górniak, Motywy roślinne w Anaglifach Krystyny Miłobędzkiej, "Maska" 27/2015, Kraków 20015 (w druku).