Elżbieta Koziołkiewicz

promotor: prof. dr hab. Maria Korytowska

- zainteresowania badawcze: XVIII- i XIX-wieczna literatura i kultura polska i brytyjska, współczesna recepcja dawnych dzieł, wpływ kwestii społecznych i politycznych na literaturę i krytykę literacką;

- planowany zakres pracy doktorskiej: wpływ idei społecznych i politycznych na obraz małżeństwa w literaturze polskiej i angielskiej XVIII i XIX wieku;

- publikacje:

Ideał żony, ideał męża, ideał małżeństwa w: Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Puchalska, Kraków 2014

- udział w konferencjach naukowych:

 Ciocia Jane żałuje – recepcja twórczości i postaci Austen w późnej epoce wiktoriańskiej i na przełomie XX i XXI wieku, konferencja „Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą", 20–21 V 2014, Warszawa