Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Olga Płaszczewska

Olga Płaszczewska, doktor habilitowany, profesor UJ w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia polonistka i italianistka. Historyk literatury, komparatystka, tłumaczka.
Studiowała we Francji (DEA na Université Stendhal w Grenoble) i we Włoszech (Università per Stranieri w Perugii), pracowała jako lektor języka polskiego na Università degli Studi w Mediolanie (Włochy). Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (2004, 2005), A.W. Mellon Fundation (2006-2007, 2009). Figuruje (z nominacji NCN i fundacji Robert Bosch Stiftung) w AcademiaNet – Expert Database of Outstanding Female Academics (2016). 
Autorka licznych artykułów oraz książek Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym (Kraków 2002), Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (Kraków 2003), Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego (Kraków 2004), Przestrzenie komparatystyki - italianizm (Kraków 2010), Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne (Kraków 2017).
Współredaktorka tomów Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń (z. M. Cieślą–Korytowską), Universitas, Kraków 2007 oraz Literatura a malalarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku  (z G. Królikiewicz, I. Puchalska, M. Siwiec), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, (z M. Siwiec), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017 Redaktorka tomów Czytanie Konopnickiej (Kraków 2011) i „Bo każda książka to czyn...”. Sienkiewicz (Kraków 2018).
Tłumaczka książek z dziedziny psychologii wychowawczej, popularnej biblistyki i religioznawstwa, eseistyki i artykułów naukowych, a także poezji. Ostatnio przełożyła: F. Tartaglia, Czas przeczytać Biblię (i powiem ci, jak to zrobić), Kraków 2019.
Organizatorka konferencji „Czytanie Konopnickiej" i „Bo każda książka to czyn... Sienkiewicz”,  współorganizatorka konferencji „Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń” oraz "Prace Herkulesa –człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności".
Członek Redakcji dwumiesięcznika „Arcana”.

 

BIBLIOGRAFIA >>