Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Olga Płaszczewska

Olga Płaszczewska, doktor habilitowany, profesor UJ w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia polonistka i italianistka. Historyk literatury, komparatystka, tłumaczka.

Studiowała we Francji (DEA na Université Stendhal w Grenoble) i we Włoszech (Università per Stranieri w Perugii), pracowała jako lektor języka polskiego na Università degli Studi w Mediolanie (Włochy). Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (2004, 2005), A.W. Mellon Fundation (2006-2007, 2009). Figuruje (z nominacji NCN i fundacji Robert Bosch Stiftung) w AcademiaNet Expert Database of Outstanding Female Academics (2016). 

Autorka licznych artykułów oraz książek Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym (Kraków 2002), Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (Kraków 2003), Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego (Kraków 2004), Przestrzenie komparatystyki - italianizm (Kraków 2010), Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne (Kraków 2017).

Współredaktorka tomów Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń (z. M. Cieślą–Korytowską), Universitas, Kraków 2007 oraz Literatura a malalarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku  (z G. Królikiewicz, I. Puchalska, M. Siwiec), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, (z M. Siwiec), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017 Redaktorka tomów Czytanie Konopnickiej (Kraków 2011) i Bo każda książka to czyn.... Sienkiewicz (Kraków 2018).

Tłumaczka książek z dziedziny psychologii wychowawczej, popularnej biblistyki i religioznawstwa, eseistyki i artykułów naukowych, a także poezji. Ostatnio przełożyła: F. Tartaglia, Czas przeczytać Biblię (i powiem ci, jak to zrobić), Kraków 2019.

Organizatorka konferencji „Czytanie Konopnickiej" i „Bo każda książka to czyn... Sienkiewicz”,  współorganizatorka konferencji „Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń” oraz "Prace Herkulesa człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności".

Członek Redakcji dwumiesięcznika Arcana.

 

Książki autorskie

 1. Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. Universitas, Kraków 2002 ;
 2. Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850) Universitas, Kraków 2003;
 3. Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego, Universitas, Kraków 2004;
 4. Przestrzenie komparatystyki italianizm,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010  (recenzja: M. Ostrowicki, "Comparativism and Cyberculture: A Review Article of New Books by Płaszczewska and Zawojski." CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.1 (2011): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss1/13);
 5. Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

 

Współredakcja tomów

 1. Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla–Korytowska, Olga Płaszczewska, Universitas, Kraków 2007.
 2. Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 3. Prace Herkulesa - człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. Maria Cieśla–Korytowska, Olga Płaszczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 4. Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, red. Olga Płaszczewska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

 

Redakcja tomów

 1. Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posł. M. Stala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 2. Mieczysław Brahmer, Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego,pod red. O. Płaszczewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 3. Bo każda książka to czyn.... Sienkiewicz pod red. O. Płaszczewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

 

Publikacje zagraniczne i w językach obcych

 1. I "non viaggi" della tradizione romantica (Xavier de Maistre e Fryderyk Skarbek), w:  Il viaggio come realtà e metafora, red. J. Łukaszewicz, D. Artico, Leksem, Łask 2004;
 2. «La Figlia di Iorio» nella versione di Maria Konopnicka, w: Traduire le drame, red. J. Łukaszewicz, „Romanica Wratislaviensia" LV, 2008;
 3. Two ladies and Venice: Some Views of Art in Maria Konopnicka's Italia" and Edith Wharton's Italian Backgrounds", w: Prendergast in Italy, red. N. Mowll Mathews, E. Kennedy, Merrell Holberton Pub. Ltd, London - New York 2009, także we włoskiej wersji językowej;
 4. Il «viaggio in Italia» come dialogo con la letteratura italiana (J. Iwaszkiewicz, M. Zagańczyk e la letteratura italiana), w:  Civiltà italiana e Geografie d'Italia, CD delle Comunicazioni, a c. di B. Da Riff, La Nuova Accademia, Trieste 2009;
 5. John Ruskin's Venice Seen by a Pole. Maria Konopnicka's Impressions from Travels" (1884) and Italia" (1901), w: Ruskin, Venice and Nineteenth-Century Cultural Travel, eds. Keith Hanley, Emma Sdegno, Le Bricole, Venezia 2010;
 6. Some remarks on the idea of "travel" in Adam Mickiewicz's writings and in their interpretations, w:  Mickiewicz - Turcja -  Europa. Mickiewicz - Türkiye - Avrupa, red. Joanna Pietrzak-Thébault, Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie/Oficyna Wydawnicza "Errata", Warszawa 2012;
 7. Letteratura italiana e arti sorelle" alla Facoltà di Lingua e Letteratura polacca: un percorso di letteratura comparata, „Italica Wratislaviensia" 2013 nr 4;
 8. Comparative Literature: Metacriticism and its Paradoxes, in: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russel, Anne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski; Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014;
 9. Itinerari dimenticati di letteratura comparata: tra il passato e il presente, „Atti dellAccademia Polacca, vol. IV (2014-2015), Roma 2015, [http://www.roma.pan.pl/images/files/atti/Atti4ebook.pdf ], s. 170-194;
 10. Les  voyages d'Italiecomme lespace de la rencontre de la Pologne littéraire avec l'Europe : autour du Voyage d'Italie(1826-1827) de la comtesse Anna Potocka - Wąsowicz, „Recherches et Travaux” n°89/2016, s. 19-27.
 11. LAmor che move il sole e laltre stelle...ovvero litalianistica come strumento ausiliare nella letteratura comparata,Annales Universitatis Paedaogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 9(3) 2017, s. 210-227.