Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Siwiec, prof. UJ

adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Studiowała na UJ (doktorat) oraz na uniwersytecie Stendhala w Grenoble (DEA); laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Rządu Francuskiego, stypendium im. A. Krzyżanowskiego. Pełniła funkcję sekretarza „Ruchu Literackiego” (2012-2018), w którego redakcji pozostaje. Kierowała Zaocznymi Studiami Komparatystycznymi (2003-2011) oraz studiami dziennymi na kierunku polonistyka-komparatystyka na Wydziale Polonistyki UJ (2018-2019). Od października 2018 pełni funkcję kierownika Katedry Komparatystyki Literackiej.

Główne zainteresowania naukowe: romantyzm a nowoczesność, zagadnienia podmiotowości (po)romantycznej, dziewiętnastowieczne koncepcje poezji w ujęciu komparatystycznym, romantyzm polski a romantyzm europejski, polsko-francuskie związki literackie, krytyka wewnątrzepokowa, przekształcenia mitów w kulturze, poetyka oniryczna. Szczególnie zajmuje ją twórczość Nervala, Słowackiego, Musseta, Norwida, Baudelaire’a, Mickiewicza, Hugo.

Oprócz licznych artykułów naukowych opublikowała pięć autorskich monografii; redagowała lub współtworzyła tomy zbiorowe zarówno te wydane w serii „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, jak i poza nią;  jest współzałożycielką serii „Studia romantyczne”  w wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN i redaktorką naukową kilku publikacji w serii „Klasyka mniej znana”, a także autorką prac popularnonaukowych.

e-mail: magdalena.siwiec@uj.edu.pl

Wykaz ważniejszych publikacji

KSIĄŻKI AUTORSKIE

 1. Romantyzm, czyli inter esse, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, seria: „Studia romantyczne”, Warszawa 2017, s. 343. Książka otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/studia-romatyczne/romantyzm-czyli-inter-esse?vid=2

 1. Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2012, s. 320.

https://wuj.pl/ksiazka/romantyczne-koncepcje-poezji#oprawa-miekka

 1. Romantyzm i zatrzymany czas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 274.

https://wuj.pl/ksiazka/romantyzm-i-zatrzymany-czas#oprawa-miekka

 1. Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, wyd. Universitas, Kraków 2002, s. 357.http://www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl/documents/4154468/492ee381-bb56-43d3-b2c8-5c3eebec6cdb
 2. Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, wyd. Universitas,  Kraków 1998. http://www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl/documents/4154468/94a54771-fc17-4c6b-b84a-7d324f3cbe8d

REDAKCJA  NAUKOWA I WSPÓŁAUTORSTWO

 1. O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3306,strona,O_Norwidzie_komparatystycznie,katid,37.html

 1. Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej, Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018.

https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/mojry-poczatek-trwanie-koniec/

 1. Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 447.

https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3102,strona,_i_Loci_non_communes_i_,katid,37.html

 1. Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 2 Rozmowy, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 160.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/strategie-ja-poromantycznego-w-poezji-polskiej-xix-xxi-wieku/

 1. Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w., wybór i redakcja Grażyna Królikiewicz, Olga Płaszczewska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 644.
 2. https://wuj.pl/ksiazka/literatura-a-malarstwo-malarstwo-a-literatura#oprawa-miekka
 3. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2008, s. 624 https://wuj.pl/ksiazka/oblicza-narcyza#oprawa-miekka

WYBRANE ARTYKUŁY

Nerval et le romantisme polonais, „Revue Nerval” 2021 nr 5 (éditions Garnier).

Norwid, Baudelaire i reguły sztuki, „Teksty Drugie” 2020, nr 5.

„Sytuacja” Norwida – „sytuacja” Baudelaire’a, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2020.

Optymizm zachodzących słońc Victora Hugo, w: Charyty: wdzięk-radość-optymizm, red. M. Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2020.

Szekspir i „zwątpienie rzeczywistości”. Hamletyzm późnego romantyzmu, w: Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik, red. K. Trybuś, W. Hamerski, Poznań 2020.

Jeszcze o sporach z romantyzmem u progu nowoczesności (Norwid i Baudelaire), w: Romantyzm późnej nowoczesności. Początek-trwanie-koniec, „Świat Tekstów” 2020, s. 161-177.

„Czarna przędza” Baudelaire’a, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2020, s. 211-230.

Norwidowskie prze-pisywanie Mickiewicza, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. M. Korytowska , wyd. Avalon, Kraków 2019, s. 157-173.

Norwid-Baudelaire: profanacje, w: O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 129-146.

Czarna przędza Norwida, w: Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018, s. 241-257.

Ja” Króla-Ducha – scalanie i rozpraszanie, „Ruch Literacki”  2018 nr 1, s. 19-32.

Baudelaire’owska aksjologia w kontekście norwidowskim. Zbliżenie przez etykę? w: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI, red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek, Katowice 2017, s. 15-45.

Romantyczne marzenie o Księdze, w: Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 175-187.

Słowackiego podmiot somatyczny, w: Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 1 Studia i szkice, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 87-102.

Literatura francuska w polskiej krytyce literackiej, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Terminy - pojęcia - zjawiska - przekroje, t. 1: A-M. Redakcja naukowa Józef  Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 711-733.

Lieu de memoire - lieu de folie. O “Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, WUJ Kraków 2016, s. 221-235.

Romantyczne arcycykle orientalne: „Les Orientales” i „Sonety krymskie, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, pod red. Michała Kuziaka i Bartłomieja  Maciejewskiego, Universitas, Kraków 2016, s. 115-130.

O Nervalowskich czarodziejkach. Opera w kręgu romantycznych fantazmatów, w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Avalon, Kraków 2016, s. 27-42.

Marqués par le stigmate du romantisme.  Norwid et Baudelaire sous l’angle de la modernité, in : Norwid, notre contemporain, sous la direction de Maria Delaperièrre,, IES, Paris 2015, s.

Romantyczny kryzys mocnego podmiotu. Pęknięcia i pozory, „Ruch Literacki” 2015 nr 6, s. 559-570.

Ze stygmatem romantyzmu. O Norwidzie i Baudelairze z perspektywy nowoczesności, „Teksty Drugie” 2014 nr 4, s. 196-214.

Czas doskonały? O romantycznych przestawieniach wieczności, w: Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, WUJ, Kraków 2014, s. 69-84.

Wczesnoromantyczna powieść a poetyka powieści postmodernistycznej, w: Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. M. Kuziak, wyd. IBL, Warszawa 2014, s. 215-240.

Marionetki, maski i sny. Wokół romantycznej nicości, „Ruch Literacki” 2013 nr 6, s. 605-622.

O kobiecie-„podrzędnicy”. Pytania o feminizm Krasińskiego, „Czytanie literatury. Łódzkie studia literaturoznawcze” 2013 nr 2, s. 305-318.

„Magowie” romantyzmu. Mickiewicz-Hugo, „Przegląd Humanistyczny” 2012 nr 4, s. 45-56.

Herkules na rozstajach dróg, czyli „albo-albo”. Miejsce heroizmu w autokreacji Juliusza Słowackiego, w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, WUJ, Kraków 2012, s. 205-223.

Oniryczne Apokalipsy w genewskich fragmentach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, WUJ, Kraków 2012, s. 45-69.

Czarowanie i roz-czarowanie: romantyzm Paula Bénichou, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, pod red. J. Borowczyka, W. Hamerskiego, P. Śniedziewskiego, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 69, s. 155-166.

„Beniowski” graniczny – między ironią a mistyką, w: Poeta przez pryzma przepuszczony. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 68, s. 81-98.

Komparatystyka przełomu. Norwid i Baudelaire, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 2, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011, s. 213-231.

Zabawy (z) Muzą: ironiczna dekonstrukcja toposu w dygresjach Beniowskiego, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, pod red. M.Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 99-116.

„Moment elegijny” Victora Hugo, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2011, nr 18 (38) „O Elegii”, s. 103-123.

„O dwóch Mickiewiczowskich koncepcjach natchnienia, „Ruch Literacki” 2011 nr 2, s. 111-124.

Szkoła rozczarowania” w poematach dygresyjnych: Słowacki-Musset, „Wielogłos” 2010, nr 1-2, s. 97-118.

„Modernité romantique”. Francuskie style lektury romantyzmu a romantyzm polski, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria: Filologia Polska” 2010, nr 8, zeszyt monograficzny Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?, pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, s. 293-301.

Pożegnanie z Muzą. Słowackiego redefinicja poezji, w: Ja-poeta. Juliusz Słowacki red. M. Korytowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 103-126.

Melancholia i bunt. O dwuznacznym stosunku romantyków do tradycji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 265-295.

Ciało i duch w sporze o poezję. „Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 43-60.

„Kobiety, wiem to, pisać nie powinny; / A jednak piszę…” Romantyczna poetka i jej Muza, „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 11-32.

Słowacki i nowoczesność, w: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 109-164.

 

Książki autorskie

 1. Romantyzm, czyli inter esse, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, seria: „Studia romantyczne”, Warszawa 2017, s. 343. Książka otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”
 2. Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2012, s. 320.
 3. Romantyzm i zatrzymany czas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 274.
 4. Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, wyd. Universitas, Kraków 2002, s. 357.
 5. Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, wyd. Universitas, Kraków 1998, s. 132.

 

Redakcja naukowa i współautorstwo

 1. O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 2. Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej, Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018.
 3. Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 447.
 4. Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 2 Rozmowy, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 160.
 5. Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w., wybór i redakcja Grażyna Królikiewicz, Olga Płaszczewska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2009, s. 644.
 6. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Puchalska, Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: „Komparatystyka polska: tradycja i współczesność”, Kraków 2008, s. 624.

Publikacje w czasopismach naukowych

 1. O kilku motywach u Norwida i Baudelaire’a, „Studia Norwidiana” 2018, t. 36, s. 73-92.
 2. Ja” Króla-Ducha – scalanie i rozpraszanie, „Ruch Literacki”  2018 nr 1, s. 19-32.
 3. Ze stygmatem romantyzmu. O Norwidzie i Baudelairze z perspektywy nowoczesności, „Teksty Drugie” 2014 nr 4, s. 196-214.
 4. Marionetki, maski i sny. Wokół romantycznej nicości, „Ruch Literacki” 2013 nr 6, s. 605-622.
 5. kobiecie-„podrzędnicy”. Pytania o feminizm Krasińskiego, „Czytanie literatury. Łódzkie studia literaturoznawcze” 2013 nr 2, s. 305-318.
 6. „Magowie” romantyzmu. Mickiewicz-Hugo, „Przegląd Humanistyczny” 2012 nr 4, s. 45-56.
 7. „Moment elegijny” Victora Hugo, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2011, nr 18 (38) „O Elegii”, s. 103-123.
 8. „O dwóch Mickiewiczowskich koncepcjach natchnienia, „Ruch Literacki” 2011 nr 2, s. 111-124.
 9. Szkoła rozczarowania” w poematach dygresyjnych: Słowacki-Musset, „Wielogłos” 2010, nr 1-2, s. 97-118.
 10. „Modernité romantique”. Francuskie style lektury romantyzmu a romantyzm polski, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria: Filologia Polska” 2010, nr 8, zeszyt monograficzny Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?, pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, s. 293-301.
 11. Ciało i duch w sporze o poezję. „Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 43-60.
 12. „Kobiety, wiem to, pisać nie powinny; / A jednak piszę…” Romantyczna poetka i jej Muza, „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 11-32.
 13. Mickiewiczowski palimpsest, „Wielogłos” 2008, nr 1, s. 178-187.
 14. Spór o poezję Alfreda de Musset, „Słupskie Prace Filologiczne”, Seria Filologia Polska 2008, nr 6, s. 35-46.
 15. „Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza, „Teksty Drugie” 2006, nr 5. s. 69-90 .
 16. Nieznany bóg”. O Nervalowskim Mickiewiczu, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 4, s.101-122.
 17. Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej: „El Desdichado” Gérarda de Nerval, „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 207-224.
 18. Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny, „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 111-136.

Publikacje w książkowych wydawnictwach zbiorowych

 1. Norwid-Baudelaire: profanacje, w: O Norwidzie komparatystycznie, pod red. Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 129-146.
 2. Czarna przędza Norwida, w: Mojry: początek-trwanie-koniec, pod red. Marii Korytowskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018, s. 241-257.       
 3. Baudelaire’owska aksjologia w kontekście norwidowskim. Zbliżenie przez etykę? w: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI, red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek, Katowice 2017, s. 15-45.
 4. Romantyczne marzenie o Księdze, w: Loci (non)communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, pod red. Olgi Płaszczewskiej i Magdaleny Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 175-187.
 5. Słowackiego podmiot somatyczny, w: Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku, cz. 1 Studia i szkice, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017, s. 87-102.
 6. Literatura francuska w polskiej krytyce literackiej, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Terminy - pojęcia - zjawiska - przekroje, t. 1: A-M. Redakcja naukowa Józef  Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 711-733.
 7. Lieu de memoire - lieu de folie. O “Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, WUJ Kraków 2016, s. 221-235.
 8. Romantyczne arcycykle orientalne: „Les Orientales” i „Sonety krymskie, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, pod red. Michała Kuziaka i Bartłomieja  Maciejewskiego, Universitas, Kraków 2016, s. 115-130.
 9. O Nervalowskich czarodziejkach. Opera w kręgu romantycznych fantazmatów, w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Avalon, Kraków 2016, s. 27-42.
 10. Marqués par le stigmate du romantisme.  Norwid et Baudelaire sous l’angle de la modernité, in : Norwid, notre contemporain, sous la direction de Maria Delaperièrre,, IES, Paris 2015, s.
 11. Czas doskonały? O romantycznych przestawieniach wieczności, w: Olimp – ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, WUJ, Kraków 2014, s. 69-84.
 12. Wczesnoromantyczna powieść a poetyka powieści postmodernistycznej, w: Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. M. Kuziak, wyd. IBL, Warszawa 2014, s. 215-240.
 13. Herkules na rozstajach dróg, czyli „albo-albo”. Miejsce heroizmu w autokreacji Juliusza Słowackiego, w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, WUJ, Kraków 2012, s. 205-223.
 14. Oniryczne Apokalipsy w genewskich fragmentach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, WUJ, Kraków 2012, s. 45-69.
 15. Czarowanie i roz-czarowanie: romantyzm Paula Bénichou, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, pod red. J. Borowczyka, W. Hamerskiego, P. Śniedziewskiego, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 69, s. 155-166.
 16. „Beniowski” graniczny – między ironią a mistyką, w: Poeta przez pryzma przepuszczonyJuliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. 68, s. 81-98.
 17. Komparatystyka przełomu. Norwid i Baudelaire, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 2, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011, s. 213-231.
 18. Zabawy (z) Muzą: ironiczna dekonstrukcja toposu w dygresjach Beniowskiego, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, pod red. M.Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 99-116.
 19. Pożegnanie z MuząSłowackiego redefinicja poezji, w: Ja-poeta. Juliusz Słowacki red. M. Korytowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 103-126.
 20. Melancholia i bunt. O dwuznacznym stosunku romantyków do tradycji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 265-295.
 21. Słowacki i nowoczesność, w: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 109-164.
 22. Oblicza Narcyzy. Czy romantyczna poetka jest poetą? O „Szczęściu Poety” Narcyzy Żmichowskiej, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, WUJ, Kraków 2008, s. 167-189.
 23. „Dramatyczna liryzacja” w „Nocach” Alfreda de Musset, w: Dialogi romantyczne. Filozofia - teoria i historia - komparatystyka, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008, s. 437-456.
 24. Przestrzeń onirycznych ogrodów. Zygmunt Krasiński i Gérard de Nerval, w: Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 243-264.