Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Iwona Puchalska

Dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ
Orcid: 0000-0003-0681-7460
mail: iwona.puchalska@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz, w ramach stypendium TEMPRA, literaturę porównawczą i socjologię na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble. W latach 2001-2004 pracowała jako lektor języka polskiego w UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble. Zajmuje się operą i teatrem muzycznym, problemami adaptacji, zjawiskiem improwizacji literackiej oraz uwarunkowaniami recepcji utworów muzycznych i literackich.

Assistant Professor in the Department of Comparative Studies at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University, where she conducts classes on world literature and comparative literature. She studied Polish Philology at the Jagiellonian University and comparative literature at the Stendhal University (Grenoble III). Between 2001 and 2004, she worked as a Polish language teacher at the Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Training and Research Unit at the Stendhal University in Grenoble. Her areas of interest include the opera and musical theatre, the problems of adaptation, the phenomenon of literary improvisation and the circumstances around the reception of musical and literary works from the 19th to the 21st century. She is the author of such books as: 

“Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej” 
[The art of adaptation. Romantic literature in nineteenth century opera] 
Universitas, Kraków 2003

“Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim” 
[Poetic improvisation in 19th century Polish culture against the European backdrop]
 Wydawnictwo UJ, Kraków 2013

“Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku” 
[Music in lyrical circumstances; records of listening to music in 20th and 21st century Polish poetry] 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017

“Przy Mickiewiczu” 
[Beside Mickiewicz] 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

“Poeta w operze” 
[Poet at the opera] 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Professeur associée à la Chaire de Comparatistique littéraire de la Faculté de langue et des lettres polonaises de l’Université Jagellone de Cracovie, où elle enseigne la littérature générale et comparée. Elle a étudié la philologie polonaise à l’Université Jagellone et la littérature comparée à l’Université Stendhal (Grenoble III). De 2001 à 2004, elle a enseigné la langue polonaise à l’UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères à l’Université Stendhal de Grenoble. Elle s’intéresse à l’opéra et au théâtre musical, aux problèmes de l’adaptation, au phénomène d’improvisation littéraire et aux conditions qui régissent la réception des œuvres musicales et littéraires des XIXe, XXe et XXIe siècles. Elle est notamment l’auteur des ouvrages suivants : 

« Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej » 
[L’art de l’adaptation. La littérature romantique dans l’opéra du XIXe siècle] 
Universitas, Kraków 2003

« Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim » 
[L’improvisation poétique dans la culture polonaise du XIXe siècle dans le contexte européen] 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2013

« Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku » 
[La musique dans les circonstances lyriques ; enregistrements de l’écoute de la musique dans la poésie polonaise des XXe et XXIe siècles] 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017

« Przy Mickiewiczu » 
[À côté de Mickiewicz] 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2019 

« Poeta w operze » 
[Poète à l'opéra] 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

BIBLIOGRAFIA >>