Elżbieta Binczycka

promotor: dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand

Absolwentka komparatystyki i religioznawstwa, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się literaturą angielskiego obszaru językowego, teorią postkolonialną i teorią mitu, zagadnieniami wielokulturowości, zagadnieniami synkretyzmu religijnego, związkami religii i literatury, literaturą afroamerykańską i native literatures.

Członkini Rady Towarzystwa Doktorantów UJ oraz Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, dyrektor programowa festiwalu „Ścieżkami pisarzy" (2014). Od 2012 współpracuje z Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi zajęcia z literatury i warsztaty pisania wspomnień. Wkrótce, nakładem WUJ, ukaże się jej pierwsza monografia naukowa: Flying Africans. Mit, tożsamość, literatura. Pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Mroczkowskiej-Brand przygotowuje pracę doktorską dotyczącą funkcjonowania mitu w narracjach realizmu animistycznego.

Wybrane publikacje:

„Ja jestem wampir, cholera. Nadbużański." Tadeusza Konwickiego gra z kiczem w powieści „Rzeka podziemna, podziemne ptaki" [w:] „Konteksty Kultury", nr 10 (2013)

Łazarz wskrzeszony w poezji Anne Sexton. Studium motywu [w:] „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nauki Humanistyczne", nr 6 (1/2013)

Flying Africans. Formowanie się tożsamości kulturowej Afroamerykanów a nowe ruchy religijne w Ameryce, [w:] „Kultura – historia - globalizacja" , nr 14 (2013)

Sny i kamienie Magdaleny Tulli na pograniczu literatury i mitu, [w:] Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska i B. Serwatka, Kraków 2011

Wampir, transseksualista i jeźdźcy Cara Groźnego – Tadeusza Konwickiego „Rzeka podziemna podziemne ptaki" [w:] Zanurzeni w historii – zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala i B. Serwatka, Kraków 2011

„Noted down and remembered". Imiona i nazywanie w powieści Toni Morrison „Song Of Solomon" [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, red. K. Starachowicz, J. Knapp, Kraków 2014

Pamięć niewolnictwa a mit Flying Africans [w:] Pamięć – Pogranicze – Oral History, red. A. Popławska, B. Świtalska, M. Wasilewski, Warszawa 2014

Nowa komparatystyka w wielokulturowym świecie [w:] Nauka prowadzi w przyszłość, red. M. Król, Kraków 2014