Agnieszka Narewska

promotor: dr hab. Iwona Puchalska

Absolwentka Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej, komparatystyki (Uniwersytet Jagielloński) oraz Choreografii i Teorii Tańca (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie). Nauczycielka tańca klasycznego i historii tańca. Zainteresowania naukowe skupione wokół tańca, zwłaszcza europejskiego tańca klasycznego. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą relacji literatury i baletu.

Publikacje:

- Wątki wampiryczne w balecie Giselle Adolphe'a Adama, w: „Studia Choreologica" vol. XV, 2014

- Niewyczerpana energia, „Teatr" nr 12, 2014

- Wpływ metody i osobowości George'a Balanchine'a na układ motoryczny i psychosomatyczny jego tancerzy, w: Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce, red. A. Fredyk, E. Smol, Katowice 2014